Davina

NL22-8072164

Davina NL22-8072164 DNA certificeert is een dochter uit Godolphin NL19-1244685 x Elvira NL19-1244544
Vader Godolphin is vader van :
Manu Victoria 10e Final Race 600 km VFWCPR 2021.
Winson hij won o.a.:
4e NPO Sourdun 5.475 d.
9e NPO Vierzon 5.962 d.
Jemina zij won o.a.:
6e NPO Lorris 3.455 d.
Grootvader Damir NL17-1643862 is vader van :
Cumano 3e NPO Sourdun 5.475 d.
Grootvader van :
4e Algarve Golden Final Race 2022.
Halfbroer van Manu en Paco.
Grootmoeder Manu NL16-4784182 won o.a.:
1e NPO Chateauroux 3.647 d ( 765 km ) en snelste van 19.192 d.
1e Chateauroux 2.566 d.
1e Bourges 2.216 d.
1e Sens 1.069 d.
4e Asse Zellik 736 d.
60e Laon 6.371 d.
Manu is een achterkleinkind Kleine Dirk.
Moeder Elvira NL19-1244544 is moeder van :
Timo 7e NPO Lorris 3.455 d.
Elvira is een halfzus van Manu, Amani en Paco.
Grootvader Supercrack Rik BE05-6394218 is vader van Manu,  Armani en Paco.
Grootmoeder New Hope NL07-1207604 moeder van Sifan 1e NPO Sens2 4.995 d.
New Hope is een halfzus Kleine Dirk.

Stamkaart
NL 2022-8072164.pdf (828.64 KB)
Duivin
Keuringsrapport
Bouw
Middelgroot
Dikte
Normaal
Positie stuitbeentjes
Gesloten
Balans
In evenwicht
Rug
Middelmatig
Pennen breedte
Normaal
Pennen lengte
Normaal
Bepluiming
Dik gepluimd
Pluimen
Zeer zacht